Συμμετοχές “Protect Aoos” MTB Race-Relay 2017

για να θεωρηθεί έγκυρη η εγγραφή θα πρέπει το κελί πριν το όνομα του 1ου ποδηλάτη να έχει χρώμα ποτροκαλί κάτι που προϋποθέτει να έχει καταβληθεί το αντίστοιχο αντίτιμο σύμφωνα με την φόρμα εγγραφής και την αλληλογραφία με τον ποδηλάτη. Για διευκρινήσεις επικοινωνήστε με το  info@aoosmtbultra.gr