Εγγραφές | Registration 2017

Οι εγγραφές ανοίγουν στις 20 Μαΐου και θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 20 Αυγούστου.

Λεπτομέρειες παρέχονται στο ενημερωτικό email που αποστέλλεται στους εγγραφέντες από την διοργάνωση. Όποιες εγγραφές δεν έχουν, μέχρι τις 20 Αυγούστου, ολοκληρωθεί θεωρούνται άκυρες και θα πρέπει να γίνει εκ νέου εγγραφή με ότι αυτό συνεπάγεται.

ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τον Ultra: 17,00€ μέχρι τις 20 Αυγούστου. Μετά το πέρας των εγγραφών στην Γραμματεία του αγώνα στην Βωβούσα 20,00€.

Για τον Race: 12,00€ μέχρι τις 20 Αυγούστου. Μετά το πέρας των εγγραφών στην Γραμματεία του αγώνα στην Βωβούσα 15,00€.

Για τον Ultra (Race-Relay| σκυτάλη) :24,00€ μέχρι τις 20 Αυγούστου. Μετά το πέρας των εγγραφών στην Γραμματεία του αγώνα στην Βωβούσα 30,00€ (αφορά και τους δύο ποδηλάτες)