Εγγραφές | Registration 2018

Οι εγγραφές ανοίγουν στις 2 ιουνίου και θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 20 Αυγούστου.

Λεπτομέρειες παρέχονται στο ενημερωτικό email που αποστέλλεται στους εγγραφέντες από την διοργάνωση. Όποιες εγγραφές δεν έχουν, μέχρι τις 20 Αυγούστου, ολοκληρωθεί θεωρούνται άκυρες και θα πρέπει να γίνει εκ νέου εγγραφή με ότι αυτό συνεπάγεται.

ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τον Ultra: 20,00€ μέχρι τις 20 Αυγούστου. Μετά το πέρας των εγγραφών στην Γραμματεία του αγώνα στην Βωβούσα 25,00€.

Για τον Marathon: 17,00€ μέχρι τις 20 Αυγούστου. Μετά το πέρας των εγγραφών στην Γραμματεία του αγώνα στην Βωβούσα 20,00€.

Για τον Race: 15,00€ μέχρι τις 20 Αυγούστου. Μετά το πέρας των εγγραφών στην Γραμματεία του αγώνα στην Βωβούσα 18,00€.