Ο Αγώνας


Αναλυτικά οι χαράξεις των διαδρομών Ultra, Marathon & Race θα αναρτηθούν στο site του αγώνα το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαίου.

Καλή προετοιμασία!