Προσωρινά Αποτελέσματα “Protect Aoos” MTB Race-Relay 2017
30 Αυγούστου 2017
0
NUΜB Όνομα/Name: Επώνυμο/Surname: Σειρά Κατάταξης Χρόνος
2Α / 2Β ΚΑΤΡΑΧΟΥΡΑΣ / ΓΚΟΝΤΑΣ R1 8:00:12
1A /1B ΞΥΓΚΑΚΗΣ / ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ R2 8:29:13