Η Καλλιστώ στο πλευρό του “Protect Aoos” MTB Ultra 2018
7 Αυγούστου 2018
0

Η Περιβαλλοντική Οργάνωση ΚΑΛΛΙΣΤΩ και οι εθελοντές του προγράμματος «ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΜΕ: Βελτίωση όρων συνύπαρξης του ανθρώπου με τα μεγάλα σαρκοφάγα και ενθάρρυνση ενεργούς συμμετοχής πολιτών στις προσπάθειες διατήρησής τους», θα βρίσκονται στην Βωβούσα από τις 21-26 Αυγούστου. Εκτός των δράσεων του προγράμματος θα βοηθήσουν στον καθαρισμό τμημάτων των διαδρομών των αγώνων “Protect Aoos” MTB Ultra, Marathon & Race στην θέση “Ντραβάλιο”.

 

Σκοπός του προγράμματος «ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΜΕ» είναι να ενισχύσει τις προσπάθειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού και ειδικών ομάδων πληθυσμού γύρω από το πανευρωπαϊκό φαινόμενο της «επιστροφής των μεγάλων σαρκοφάγων»

Η ενημέρωση θα συμβάλει στο να επιτύχουν οι ενδεδειγμένες διαχειριστικές πρακτικές που εφαρμόζονται από την πολιτεία, δομές του δημόσιου τομέα και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Επιπλέον οι εθελοντές θα ενισχύσουν  τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου.

Ευχαριστούμε την Καλλιστώ και τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου για την πρόταση της συνεργασίας και της προσφοράς.