Χρονικά όρια των αγώνων “Protect Aoos” MTB Ultra | Marathon & Race 2019
22 Αυγούστου 2019
0

** όποια αλλαγή προκύψει στα χρονικά όρια θα ανακοινωθεί στο site του αγώνα

“Protect Aoos” MTB Ultra 2019

Εκκίνηση αγώνα 08:30

  1. Θα πρέπει να βρίσκεστε στον 6ο Σταθμό της διαδρομής στη θέση “Αγία Παρασκευή” στο 70 km πριν τις 14:30 το μεσημέρι (απαιτεί σε όλη την προηγούμενη διαδρομή να κινήστε με περίπου 12,50km/h μέση ταχύτητα).
  2. Θα πρέπει να βρίσκεστε στον 7ο Σταθμό της διαδρομής στη θέση “Αυχένας Τίζα” στο 83 km πριν τις 15:30 το μεσημέρι (απαιτεί σε όλη την προηγούμενη διαδρομή να κινήστε με περίπου 12,50km/h μέση ταχύτητα).
  3. Θα πρέπει να βρίσκεστε στον 8ο Σταθμό της διαδρομής στη θέση “Πριόνια” στο 94 km πριν τις 16:30 το μεσημέρι (απαιτεί σε όλη την προηγούμενη διαδρομή να κινήστε με περίπου 12,50km/h μέση ταχύτητα).

“Protect Aoos” MTB Marathon 2019

Εκκίνηση αγώνα 08:30

Θα πρέπει να βρίσκεστε στον 5ο Σταθμό της διαδρομής στη θέση “Φαρμάκι” στο 64 km πριν τις 15:00 το μεσημέρι (απαιτεί σε όλη την προηγούμενη διαδρομή να κινήστε με περίπου 10,00km/h μέση ταχύτητα)

“Protect Aoos” MTB  Race 2019

Εκκίνηση αγώνα 11:30

Θα πρέπει να βρίσκεστε στον Σταθμό της διαδρομής στη θέση “Φαρμάκι” στο 20 km πριν τις 14:30 το μεσημέρι (απαιτεί σε όλη την προηγούμενη διαδρομή να κινήστε με περίπου 7,00km/h μέση ταχύτητα)
** όποια αλλαγή προκύψει στα χρονικά όρια θα ανακοινωθεί στο site του αγώνα