Συμμετοχές στον ΜΤΒ Ultra 2019

για να θεωρηθεί έγκυρη η εγγραφή θα πρέπει το κελί πριν το όνομα του ποδηλάτη να έχει χρώμα μπλέ κάτι που προϋποθέτει να έχει καταβληθεί το αντίστοιχο αντίτιμο σύμφωνα με την φόρμα εγγραφής και την αλληλογραφία με τον ποδηλάτη. Για διευκρινήσεις επικοινωνήστε με το  info@aoosmtbultra.gr