Κανονισμοί Αγώνων “Protect Aoos” MTB Ultra,  MArathon & Race

τελευταία ενημέρωση 18-06-2019

ΓΕΝΙΚΑ: Στους κανονισμούς που απαριθμούνται πιο κάτω, οι λέξεις που σημειώνονται εδώ αναφέρονται σε συγκεκριμένους όρους: 1) ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ στους αγωνιζόμενους, αυτούς δηλαδή που με την έγκριση της διογράνωσης έχουν εγγραφεί και συμμετέχουν στον αγώνα 2) ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ, στην Οργανωτική Επιτροπή του “Protect Aoos”MTB Ultra 3) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ στην Οργανωτική Επιτροπή που είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση του αγώνα και λαμβάνει τις αποφάσεις.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ: Οι ποδηλάτες είναι υποχρεωμένοι να σεβαστούν στο ακέραιο τους κανονισμούς που περιγράφονται παρακάτω. Είναι επίσης υποχρεωμένοι να υπακούσουν στις υποδείξεις των κριτών του αγώνα. Η μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ή τις υποδείξεις επισύρει πάντα την ποινή του αποκλεισμού. Οι κριτές του αγώνα όταν αντιληφθούν παραβάσεις των κανονισμών, τις καταγράφουν και ενημερώνουν τους παραβάτες. Κάθε άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από τη διοργάνωση έχει τη δυνατότητα να καταγράψει επίσης όποια παράβαση υποπέσει στην αντίληψή του και να την υποβάλει προς εξέταση στην Επιτροπή Αγώνα.


ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ: Η εγγραφή στους αγώνες είναι δυνατή μόνο μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που βρίσκεται στο site της διοργάνωσης. Το κόστος συμμετοχής για τον κάθε αγώνα είναι:

 1. Για τον “Protect Aoos” MTB Ultra 20,00€ μέχρι τις 25 Αυγούστου. Μετά το πέρας των εγγραφών (26/8 με 1/7)  στην Γραμματεία του αγώνα στην Βωβούσα 25,00€.
 2. Για τον “Protect Aoos” MTB Marathon 17,00€ μέχρι τις 25 Αυγούστου. Μετά το πέρας των εγγραφών (26/8 με 1/7)  στην Γραμματεία του αγώνα στην Βωβούσα 20,00€.
 3. Για τον “Protect Aoos” MTB Ultra Race 15,00€ μέχρι τις 25 Αυγούστου. Μετά το πέρας των εγγραφών (26/8 με 1/7)  στην Γραμματεία του αγώνα στην Βωβούσα 17,00€.

Η καταβολή του ποσού γίνεται σε Τραπεζικό Λογαριασμό.

Λεπτομέρειες παρέχονται και στο ενημερωτικό email που αποστέλλεται στους εγγραφέντες από την διοργάνωση.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
STILLANDMOVING ΑΜΚΕ (διοργανώτρια του αγώνα)
Αρ. λογ.: 5049075789588
IBAN: GR9301720490005049075789588
BIC: PIRBGRAA
Αιτιολογία: Ονομ/νυμο – αγώνας Ultra / Marathon ή Race
-Στην αιτιολογία να αναγράφεται το όνομα και το επώνυμο.
-Σε περίπτωση που η μεταφορά των χρημάτων γίνει από τρίτη τράπεζα με την
 οποία δεν συνεργαζόμαστε, τα επιπλέον τραπεζικά έξοδα βαρύνουν
 εξ’ ολοκλήρου τον συμμετέχοντα (επιλογή OUR).
-Κατά την παραλαβή του αριθμού σας από την γραμματεία του αγώνα θα
 παραλάβετε και την απόδειξη πληρωμής.
-Μην πετάτε την απόδειξη της κατάθεσής σας. Αν κάνετε ηλεκτρονική
 κατάθεση του ποσού θα μας διευκόλυνε να μας αποστείλετε την απόδειξη
 ηλεκτρονικά 

Επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται για κανένα λόγο. Όποιες εγγραφές δεν έχουν, μέχρι τις 25 Αυγούστου, καταβάλει το αντίστοιχο κόστος συμμετοχής θεωρούνται άκυρες και θα πρέπει να γίνει εκ νέου εγγραφή με ότι αυτό συνεπάγεται.

Οι ποδηλάτες που θα δηλώσουν συμμετοχή μετά τις 21 Αυγούστου ενδέχεται να μην παραλάβουν κάποια από τα δώρα του αγώνα. Αυτό θα γίνει μετά στην διεξαγωγή του αγώνα σε συνεννόηση με την διοργάνωση.


ΠΑΡΟΧΕΣ: Οι παροχές που καλύπτει το τίμημα συμμετοχής για όλους τους συμμετέχοντες είναι

 1. Τσάντα-Σακίδιο
 2. αριθμός αγώνα,
 3. τροφοδοσία στον αγώνα,
 4. ιατρική υποστήριξη,
 5. γεύμα το Σάββατο βράδυ πριν τον αγώνα,
 6. επίσημο t-shirt του αγώνα.
 7. Για όσους αθλητές τερματίσουν εμπρόθεσμα τον αγώνα: αναμνηστικό μετάλλιο τερματισμού.
 8. Καλύπτεται επίσης η μετακίνηση στον χώρο τερματισμού, όσων αθλητών εγκαταλείψουν ή αποκλειστούν, με οχήματα της διοργάνωσης, από συγκεκριμένα σημεία που θα ανακοινωθούν την παραμονή του αγώνα
 9. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η διοργάνωση δεν επιβαρύνεται με την ευθύνη για την οδική ή άλλη μεταφορά αθλητών που εγκαταλείπουν τον αγώνα, ωστόσο θα καταβάλλει προσπάθεια εξυπηρέτησής τους.

** Εγγραφές που θα εκτελεστούν (πληρωμή αντιτίμου) μετά τις 21 Αυγούστου είναι πιθανό να μην λάβουν Τσάντα-Σακίδιο ή και επίσημο t-shirt του αγώνα.

**Έξοδα διακομιδής πάσχοντα αθλητή, βαρύνουν τον ίδιο, εφόσον αποδειχτεί ότι η βλάβη της υγείας ή της ακεραιότητάς του προκλήθηκε από δική του αμέλεια.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: To “Protect Aoos” MTB Ultra γίνεται την Κυριακή του 1 Σεπτεμβρίου, με τους αγώνες να διεξάγονται : ο Ultra  120km την Κυριακή στις 8:30πμ, ο Marathon 73 km Κυριακή στις 8:30πμ, ο Race 30km την Κυριακή στις 10:30πμ.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΓΩΝΑ: Η διαδρομή των αγώνων ακολουθεί δασικές οδούς κατά κύριο λόγο τα οποία είναι καλογραμμένα και σηματοδοτημένα. Επιπλέον πρόσκαιρη σηματοδότηση τοποθετείται στις παραμονές του αγώνα, ώστε η διαδρομή να είναι όσο το δυνατόν σαφέστερη.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ – ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ:

Θα ανακοινωθούν μαζί με τις τελικές χαράξεις των διαδρομών.

Ο αγώνας “Protect Aoos”MTB Ultra των 120χλμ έχει χρονικό όριο τις 11 ώρες. Ο Σταθμός “Μόρφα” στο 44ο χιλιόμετρο αποτελεί “πόρτα”/elimination point στις 4 ώρες και 30 λεπτά. Ενώ δέυτερο elimination point θα είναι ο Σταθμός της Λάιστας στο 70ο χιλιόμετρο με όριο τις 7 ώρες και 30 λεπτά. Τα ίδια χρονικά όρια ισχύουν και για τον “Protect Aoos”MTB Ultra Race-relay όπου το ζευγάρι θεωρείτε ως ένας ποδηλάτης.

Ο αγώνας “Protect Aoos”MTB Race έχει όριο τις 4 ώρες.

Τα όρια αποκλεισμού είναι κοινά για όλες τις κατηγορίες των ποδηλατών, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας. Μετά από τη συμπλήρωση του χρόνου που αναφέρεται, οι σταθμοί συνεχίζουν να καταγράφουν τους αθλητές αλλά ως εκπρόθεσμους, και οι ποδηλάτες που καταφθάνουν εκεί έχουν υποχρέωση να παραδώσουν τον αριθμό τους. Οι ποδηλάτες που επιθυμούν, μπορούν να συνεχίσουν τη διαδρομή εκτός συναγωνισμού και με δική τους αποκλειστικά ευθύνη, έχοντας σε κάθε περίπτωση παραδώσει πρώτα τον αριθμό τους και υπογράψει υπεύθυνη δήλωση αποποίησης ευθύνης της διοργάνωσης για οτιδήποτε του συμβεί από εκείνο το χρονικό σημείο και έπειτα. Τέλος, για να θεωρηθεί ένας τερματισμός κανονικός, θα πρέπει να γίνει μέσα στα χρονικά πλαίσια που αναφέρονται παραπάνω, τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, όλων των κατηγοριών. Όσοι ποδηλάτες τερματίσουν εκπρόθεσμα, θα παρουσιαστούν στα επίσημα αποτελέσματα ως “εγκαταλείψαντες”.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗ: Κάθε ποδηλάτης φέρει τον αριθμό αγώνα (bib) πάνω του, τον οποίο και είναι υποχρεωμένος να έχει πάνω σε εμφανές σημείο στην εμπρόσθια όψη. Ο αριθμός πρέπει να παραμείνει σε όλη τη διάρκεια του αγώνα χωρίς να διπλωθεί, αποκρύβοντας έτσι οποιοδήποτε στοιχείο αναγράφεται πάνω στον αριθμό (χορηγοί, λογότυπα κλπ). Ουσιαστική αλλοίωση του αριθμού, η οποία ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση στους υπεύθυνους καταγραφής των Σταθμών τιμωρείται με αποκλεισμό. Απώλεια του αριθμού τιμωρείται με αποκλεισμό. Η παραλαβή του αριθμού αγώνα του κάθε αθλητή γίνεται μόνο από τον ίδιο, από την Γραμματεία του αγώνα και μόνο με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου. Σε περίπτωση που ο αθλητής ή η αθλήτρια επιθυμεί να παραλάβει κάποιον τρίτος αντ’ αυτού τον αριθμό του/της, τότε πρέπει να χορηγήσει σε αυτό το άτομο επικυρωμένη εξουσιοδότηση για την παραλαβή του BiB.

ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: Η σήμανση της διαδρομής τοποθετείται από την Διοργάνωση με στόχο την εξυπηρέτηση των ποδηλατών. Μετά τον αγώνα αφαιρείται όποιο στοιχείο μπορεί να ρυπάνει το περιβάλλων. Πρόκειται για χρώμα πάνω σε πέτρες και κορμούς δένδρων (μπλέ/γαλάζιο για την Ultra & Marathon διαδρομή και πορτοκαλί για τον Race) με ρόλο ενδείξεων ή κατευθυντήριες της διαδρομής, όπως επίσης και για αποτρεπτικές σε περίπτωση λανθασμένης διαδρομής (κόκκινο Χ).

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: Επιτρέπεται οποιαδήποτε εξωτερική βοήθεια προς τους ποδηλάτες από οποιονδήποτε μόνο στους σταθμούς τροφοδοσίας. Επιτρέπεται η συνοδεία των ποδηλατών από πρόσωπα που δεν φέρουν αριθμό αγώνα με την προϋπόθεση ότι δεν υποβοηθούν τον  ποδηλάτη ή δεν παρεμποδίζουν άλλους ποδηλάτες. Αν καταγγελθεί οποιαδήποτε βοήθεια προς τον ποδηλάτη, τιμωρείται ο ίδιος ο ποδηλάτης με αποκλεισμό.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ: Επίσης, επιτρέπεται η κατοχή και χρήση χάρτη, πυξίδας, GPS, κινητού τηλεφώνου ή ασυρμάτου (VHF).

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: Οι ποδηλάτες είναι υποχρεωμένοι να αναγράφουν σε όλες τις συσκευασίες τροφής που θα φέρουν επάνω τους, τον αριθμό συμμετοχής τους. Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη κάθε είδους αντικειμένων κατά μήκος της διαδρομής, όπως πλαστικά μπουκάλια ή οποιοδήποτε άλλο υλικό συσκευασίας στερεάς ή υγρής μορφής τροφής που καταναλώνουν οι αθλητές στη διάρκεια του αγώνα. Σε κάθε σταθμό τροφοδοσίας υπάρχει ειδικός πλαστικός σάκος απορριμμάτων. Όλοι οι ποδηλάτες είναι υποχρεωμένοι να ρίχνουν απορρίμματα μέσα στο σάκο. Απόρριψη υλικών συσκευασίας ή άλλων μη οργανικών απορριμμάτων σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής πέρα από τα προκαθορισμένα, επισύρει ποινή προσθήκης 5 λεπτών στον τελικό τους χρόνο έως και αποκλεισμό.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ: Η διοργάνωση αναλαμβάνει την τροφοδοσία των αθλητών, υποστηρίζοντάς τους σε πολλά ενδιάμεσα σημεία της διαδρομής. 

ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: Η συντόμευση (κόψιμο) της διαδρομής απαγορεύεται και τιμωρείται με αποκλεισμό. Ο κάθε αγωνιζόμενος έχει την ευθύνη και υποχρεούται να παρακολουθεί προσεκτικά τα προειδοποιητικά σήματα σε συγκεκριμένα τμήματα της διαδρομής, τα οποία δείχνουν ένα απαγορευμένο κόψιμο/διαδρομή.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: Τα Σημεία Ελέγχου του αγώνα είναι υποχρεωτικά για όλους τους ποδηλάτες. Όλοι οι Σταθμοί Τροφοδοσίας είναι ταυτόχρονα και Σημεία Ελέγχου. Οι ποδηλάτες είναι υποχρεωμένοι να έχουν σε εμφανές σημείο τον αριθμό τους, ώστε να τους καταγράφουν οι κριτές. Σε περίπτωση που κάποιος ποδηλάτης φορά αντιανεμικό μπουφάν, θα πρέπει φτάνοντας στο Σταθμό Ελέγχου να φροντίσει να επιδείξει τον αριθμό του. Άρνηση επίδειξης του αριθμού σημαίνει αποκλεισμό. Όποιος ποδηλάτης δεν περάσει έστω κι από έναν σταθμό Ελέγχου θεωρείται άκυρος.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Ενστάσεις για οποιοδήποτε λόγο γίνονται μόνο από τον ίδιο τον αθλητή, το αργότερο 30 λεπτά μετά τον τερματισμό του. Η απόφαση της επιτροπής ενστάσεων, που απαρτίζεται από τον Διευθυντή Αγώνα, τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής και τους υπεύθυνους σταθμάρχες στη ζώνη ευθύνης των οποίων καταγράφηκε το συμβάν, εκδίδεται το αργότερο μέχρι την ώρα των απονομών και είναι τελεσίδικη.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Η Επιτροπή αναλαμβάνει να επιτηρήσει τη διαδρομή του αγώνα με εξειδικευμένα στελέχη σε θέματα ασφάλειας, διάσωσης και παροχής ιατρικής βοήθειας στους αθλητές που θα βρεθούν σε ανάγκη. Σε περιπτώσεις όπου το προσωπικό ασφάλειας και οι κριτές υποδείξουν στους αθλητές ότι πρέπει να αλλάξουν κατεύθυνση για λόγους ασφάλειας, οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να υπακούσουν. Άρνηση συμμόρφωσης σημαίνει αποκλεισμό. Στους Κεντρικούς Σταθμούς Ελέγχου θα υπάρχει δυνατότητα ιατρικής φροντίδας από εξειδικευμένο προσωπικό που θα αντιμετωπίσει τα  προβλήματα των αθλητών. Εφόσον γιατρός του αγώνα γνωματεύσει ότι κάποιος αθλητής βρίσκεται σε κακή κατάσταση και αδυνατεί να συνεχίσει, τότε ο αθλητής υποχρεούται να παραδώσει τον αριθμό του.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ / ΑΝΑΒΟΛΗ : Αν παραστεί ανάγκη (εξαιρετικά επικίνδυνες καιρικές συνθήκες), οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τη διαδρομή ή και να αναβάλλουν για μικρό χρονικό διάστημα την εκκίνηση, προκειμένου να μη θέσουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των ποδηλατών. Σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να ματαιωθεί ο αγώνας, άσχετα με το πόσο ακραίες καιρικές συνθήκες επικρατούν στην περιοχή.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα προσωρινά αποτελέσματα του αγώνα δημοσιοποιούνται αρκετές ώρες μετά τον αγώνα, Μετά την διασταύρωση των στοιχείων και τον απαραίτητο έλεγχο θα αναρτηθούν τα επίσημα αποτελέσματα.


ΠΟΙΝΕΣ: Η μοναδική ποινή που επιβάλλεται σε όλα τα παραπτώματα & παραβιάσεις κανονισμού, είναι ο αποκλεισμός/αποβολή. Επιβάλλεται σε: 1) ρύπανση διαδρομής, 2) κοψίματα διαδρομής shortcuts), 3) ανάρμοστη συμπεριφορά προς το προσωπικό της διοργάνωσης και συναθλητές, 4) απώλεια αριθμού ποδηλάτη και οποιαδήποτε άλλη κολάσιμη συμπεριφορά. Δια βίου αποκλεισμός προβλέπεται σε βαριές περιπτώσεις, όπως άσκηση βίας κατά μελών της διοργάνωσης και συναθλητές, όπως και καταλογισμός δόλου για εξαιρετικά μεγάλη συντόμευση της διαδρομής.

 

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ: Η οργανωτική επιτροπή έχει θεσμοθετήσει τις παρακάτω κατηγορίες αθλητών και αθλητριών για τους αγώνες του “Protect Aoos” MTB Ultra.

 • Για τον αγώνα “Protect Aoos” MTB Ultra,
 1. Γενική Κατηγορία βραβεύεται η πρώτη εξάδα (ανεξαρτήτου φύλου),
 2. Οι 3 πρώτες γυναίκες
 • Για τον αγώνα “Protect Aoos” MTB Marathon,
 1. Γενική Κατηγορία βραβεύεται η πρώτη εξάδα (ανεξαρτήτου φύλου),
 2. Οι 3 πρώτες γυναίκες
 • Για τον αγώνα “Protect Aoos” MTB Race,
 1. Γενική Κατηγορία βραβεύεται η πρώτη εξάδα (ανεξαρτήτου φύλου),
 2. Οι 3 πρώτες γυναίκες

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Η Γενική Κατηγορία αναφέρεται σε άνδρες και γυναίκες ανεξαιρέτως.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όσοι αθλητές διακρίθηκαν αλλά απουσιάζουν από τις απονομές, δεν θα παραλαμβάνουν το βραβείο τους.


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Η Διοργάνωση και οι συνεργάτες της διατηρούν τα πνευματικά δικαιώματα της φωτογράφησης και κινηματογράφησης του αγώνα από εξουσιοδοτημένες ομάδες που αναλαμβάνουν το έργο αυτό. Κάθε ποδηλάτης του οποίου γίνεται δεκτή η αίτηση συμμετοχής, αποδέχεται αυτόματα αυτόν τον όρο, γνωρίζοντας ότι μπορεί να εμφανιστεί το πρόσωπό του σε φωτογραφίες ή βίντεο, χωρίς να του ζητηθεί η άδεια και χωρίς να μπορεί να διεκδικήσει κάποια αποζημίωση από την όποια δημοσίευση του υλικού.


ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Η Διοργάνωση δεν πρόκειται να κάνει γνωστά σε τρίτους τα προσωπικά στοιχεία των αθλητών που υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής. Σεβόμενη τη σχετική νομοθεσία και θεωρώντας απόλυτη ηθική υποχρέωση την διατήρηση της μυστικότητάς τους, διατηρεί τα στοιχεία των αθλητών μυστικά και σε ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον. Δημοσιεύσιμα είναι μόνο το ονοματεπώνυμο του αθλητή, η πόλη κατοικίας, η ηλικία και εφόσον υποβληθούν από τον ίδιο: η φωτογραφία, τυχόν προσωπική ιστοσελίδα και αθλητικό βιογραφικό.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τον θάνατο, τραυματισμό ή οποιαδήποτε βλάβη της υγείας των αγωνιζομένων ποδηλατών, οι οποίοι υποβάλλοντας την αίτηση συμμετοχής, δηλώνουν ότι γνωρίζουν τους κινδύνους που υπάρχουν στο ορεινό περιβάλλον και βεβαιώνουν ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή και τους επιτρέπει να αγωνιστούν, έχουν δε πρόσφατα εξεταστεί από γιατρό γι αυτό το θέμα. Οι ίδιοι οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν τακτικά σε ιατρικό προληπτικό έλεγχο, ώστε να ελέγχουν την κατάσταση της υγείας τους. Η Επιτροπή αποποιείται κάθε ευθύνη σχετικά με τη σωματική ακεραιότητα των αθλητών, οι οποίοι θα πρέπει να συμπεριφερθούν υπεύθυνα σε σημεία της διαδρομής όπου ο κίνδυνος πτώσης με δυσάρεστα ή μοιραία αποτελέσματα είναι αυξημένος. Η Επιτροπή αποποιείται κάθε οικονομικής ευθύνης σε περίπτωση εξωτερικής βοήθειας σε οποιονδήποτε αθλητή.


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ: Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης των κανονισμών διεξαγωγής του αγώνα, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.