Εγγραφές | Registration 2019

Λεπτομέρειες παρέχονται στο ενημερωτικό email που αποστέλλεται στους εγγραφέντες από την διοργάνωση.

ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τον Ultra: 20,00€ μέχρι τις 26 Αυγούστου. 

Για τον Marathon: 17,00€ μέχρι τις 26 Αυγούστου. 

Για τον Race: 15,00€ μέχρι τις 26 Αυγούστου.